Хиймэл дагуулын зурагнаас Улаанбаатар хотын Монгол гэрийн тоо байршлыг гаргалаа

Хиймэл дагуулын зургаас Улаанбаатар хот ойр орчимд хэдэн монгол гэр байдаг вэ гэдгийг таамаглах зорилгоор явагдсан Mongolian Ger Detection өгөгдлийн тэмцээн амжилттай явагдаж дууссан билээ. Уг тэмцээний үр дүнг сайжруулж ашиглан Улаанбаатар хотын төв хэсэг (Багануур Налайх Багахангай дүүргүүд ороогүй) -ийн монгол гэрийн тоо байршлыг гаргалаа.

Image

Image

Дэлгэрэнгүй үр дүнг дараах бичлэгээс үзнэ үү.

Дараах нийтлэлийг бас сонирхоно уу: https://ikon.mn/n/1hus