Pie & AI #1 - Breaking Into AI

ИЛТГЭЛҮҮД

ИЛТГЭГЧ:
М. Лхагвадорж

АЛБАН ТУШААЛ:
Докторант

БАЙГУУЛЛАГА:
Chungbuk National University

СЭДЭВ:
Машин сургалт ба түүний хэрэглээ

ИЛТГЭГЧ:
М. Чойсүрэн

АЛБАН ТУШААЛ:
Дата Сайнтист

БАЙГУУЛЛАГА:
МИГ Даатгал ХХК

СЭДЭВ:
Хэрхэн дата мэргэжилтэн болох вэ?

ИЛТГЭГЧ:
Д. Нямхүү

АЛБАН ТУШААЛ:
Дата сайнтист

БАЙГУУЛЛАГА:
Голомт банк

СЭДЭВ:
Дата сайнс банкны салбарт

ИВЭЭН ТЭТГЭГЧИД