УУЛЗАЛТУУД

AI Wix

AI Wix

Хиймэл оюун, машин сургалт, гүн сургалт зэрэг өгөгдөлтэй холбоотой судалгааны ажлыг уншин хоорондоо яриа өрнүүлэн суралцах зорилготой зөвхөн MLUB-н гишүүдэд зориулсан эвент.

Дэлгэрэнгүй

MLUB Night

Хиймэл оюун ба өгөгдлийн ухааны салбарыг төдийгүй кодчилол, өгөгдлийн инженерчлэл зэргээр сурах, хөгжих сонирхолтой хүмүүст зориулан bitesize learning буюу бага багаар суралцах байдлаар зохион байгуулдаг эвент.

Дэлгэрэнгүй
MLUB Night
Kaggle Days

Kaggle Days

Дэлхийн 28 оронд зохион байгуулагддаг Kaggle Days Meetup уулзалтыг Улаанбаатар хотноо албан ёсоор зохион байгуулж эхэлсэн билээ. Салбарын мэргэжилтнүүдийн цуглан уулзах, туршлага солилцох, нетворкинг хийх эвент

Дэлгэрэнгүй

Pie & AI

MLUB нь Deeplearning.AI-н дэмжлэгтэйгээр дэлхийн 50 гаруй улсад зохион байгуулагддаг ба Хиймэл оюун & Өгөгдлийн ухааны салбарын мэргэжилтнүүдээс суралцах, чөлөөтэй яриа өрнүүлэх боломжийг олгодог Pie & AI эвентийг Монгол улсад зохион байгуулах албан ёсны амбассадор юм.

Дэлгэрэнгүй
Pie & AI
WiDS logo

Women in Data Science

Women in Data Science (WiDS) нь Хиймэл Оюун ба Өгөгдлийн Ухааны салбарт ажиллаж, сурч буй эмэгтэйчүүдийг дэмжих, мотиваци өгөх зорилготойгоор анх 2015 онд АНУ-н Stanford-ийн их сургуулиас төрөн гарсан коммюнити юм. Өдгөө дэлхийн 50 гаруй оронд үйл ажиллагаа явуулдаг ба MLUB нь Монгол улс дахь албан ёсны амбассадор юм.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Data Nomads 2020

Data Nomads: AI & DS Conference 2020 хурал нь Монголын Хиймэл оюун ба Өгөгдлийн ухааны салбарыг дэмжих ажлын хүрээнд Монголд дата анализ, датаны ач холбогдлыг таниулах зорилгоор тэмцээн облон илтгэлүүдээс бүрдсэн эвент

Дэлгэрэнгүй
Data Nomads 2020