ГИШҮҮНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ

Та MLUB-н гишүүнээр бүртгүүлэхээс өмнө Гишүүнчлэлийн бодлого-той танилцана уу.

Гишүүний бүртгэл түр хугацаанд хаагдсан байна. Дараагийн гишүүний элсэлт эхлэхэд гишүүний форм нээгдэнэ.